"Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. " -Spreuke 4:23

Hart      Wat die hart van vol is...